طراحى گرافیک و تبلیغات نمایشگاه پاپ بازى

«پاپ // pɑːp صدای خالی شدن ناگهانی باد ( مثل ترکیدن بادکنک) اصطلاح کوتاه شده ای برای واژه Popular، هنر مربوط به توده مردم استحاله امر معمول و تبدیل آن به یک اثر هنری

بازی// bāzi فعالیتی برای سرگرمی یا تفریح ورزش (اسم مصدر) اجرای نقش در نمایش، فیلم، و مانند آن (صفت) قمار کردن (صفت) [قدیمی] بیهوده؛ عبث ⟨ بازی کردن: (مصدر زم) چیزی در دست گرفتن و خود را بیهوده با آن سرگرم ساختن به تفنن کاری کردن قمار کردن کاری به قصد تفریح یا ورزش انجام دادن بازی دادن: (مصدر متعدی) کسی را به کاری یا چیزی سرگرم ساختن فریب دادن»

متنی که خواندید استیتمنت نمایشگاه پاپ بازى است، که ٢٧ بهمن ١٣٩۶ در گالرى ساتیا و به بهانه افتتاح این گالرى برگزار شده است. نمایش آثار چاپ سیلک اسکرین گروه ” فاکتورى “به کوشش ” مازیار مهین” در گالرى ساتیا تا ١٩ اسفند ادامه داشت.
طراحى گرافیک، تبلیغات مجازى و چاپى این مجموعه در استودیو مشق توسط ” حامد حکیمى” و” مسعود جزنى” و موشن دیزاین پاپ بازى را ” الینا محمدپور” انجام داده اند که تجربه دیزاینى بر مبناى جنبش پاپ بوده است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.