کمپین تبلیغاتی

فراخوان

آگهى‌هاى خلاقانه بازگشایى مک دونالد

شعبه مک دونالد در birkerod دانمارک براى بازگشایى بعد از سه هفته بازسازى و تعمیرات ساختمانى، سه آگهى تبلیغاتى جالب را منتشر کرده است. استفاده درست از نماد مک دونالد و هم پوشانى مناسب آن در کنار فرم هاى دیگر در این آگهى ها قابل توجه است.   

تبلیغ جالب سیستم پیشگیری از برخورد مرسدس

سیستم‌های ایمنی خودروها، روزبه‌روز در حال تکامل‌اند. در این میان سیستم‌های پیشگیری از تصادف و برخورد از جلو از طریق به کار انداختن خودکار ترمزها به استانداردی در بین خودروهای شرکت‌های پیشرو تبدیل شده‌اند. مرسدس بنز برای تبلیغ سیستم کمک ترمز خاص خود (BAS) که مبتنی بر رادار و سنسور […]