گزارش تصویرى روزرنگ از هفت بخش سرو نقره اى ٩۴

روز گذشته دوسالانه سرو نقره اى امسال، به همت دوستان انجمن صنفى طراحان گرافیک ایران افتتاح شد. سرو نقره اى فرصت مناسبى است که طراحان ایرانى، آثار موفق خود در طى این دو سال را در معرض رقابت و قضاوت قرار دهند. کمترین نتیجه ى این نوع رویدادها، تزریق شادابى به بدنه گرافیک ایران است؛ گرچه ممکن است کمبودها و نواقصى هم در سر راه وجود داشته باشد.
با توجه به اهمیت این رویداد، گزارش تصویرى اختصاصى براى مخاطبان روزرنگ از خلاصه ى پروژه هاى حاضر در تمامى بخش هاى سرو نقره اى آماده کرده ایم که در ادامه شما را به دیدن آن دعوت مى نماییم. لازم به یادآوریست که این مجموعه به انتخاب سایت روزرنگ گزینش شده و معیار و جهت خاصى را دنبال نمى کند.
در این سرو گردى همراه ما باشید.

01
02
03
04
05
0-IMG_7019

IMG_6909
IMG_6910
IMG_6911

IMG_6913

IMG_6914
IMG_6915
IMG_6916
01

02
03
04
05
06
07
011
012
01

02
03
04
05
06
07
01

02
03
04
05
06
08
09
01

02
03
05
09
010011
012
001

03

04
05
06
07
09
010
011
01

02
03
044 thoughts on “گزارش تصویرى روزرنگ از هفت بخش سرو نقره اى ٩۴”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.