گرافیک محیطی ایستگاه دو چرخه سواری بلژیک

ایستگاه دو چرخه سواری برچم در بلژیک به منظور راهنمایی مردم و زیبایی محل، گرافیک محیطی  ساختمان خود را تغییر داده است. گارد ریل های شیشه ای این ساختمان گزینه مناسبی برای ایده پردازی جِل مارشال (Jelle Marechal)  طراح بلژیکی این پروژه بود چرا که او به این ایده رسید که با استفاده از تایپوگرافی بر روی این شیشه ها می تواند به طرح مناسبی برسد. طرح های او از نمای بیرونی به صورت یک سری اشکال آبستره دیده می شوند اما از داخل ساختمان خوانا هستند به طوری که نیمی از تایپوگرافی روی شیشه چاپ شده و نیمه دیگر آن بر روی زمین داخلی این ساختمان چاپ شده است. تایپوگرافی ها یک سری دیالوگ مرتبط با دوچرخه سواری و بخش های مرتبط ساختمان هستند بطوری که بخشی از معماری آنجا شده است اما از بیرون به سادگی جنبه تزیینی پیدا کرده است.

منبعدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.