گرافيک/ بدون عنوان

گرافيک/ بدون عنوان حاصل گفتگويي بود که درآن صحبت از طراحي به معناي بررسي مواجهة «گذشته» با «حال» بود. از اين منظر، گذشته مشتمل بر هر موجوديتي از آغاز تا به حال مي‌شود که هر چه به ادراک انسان درآيد ناچار به انتظار است که زمان بگذرد تا فهم شود. اين زمان مي‌تواند به کوتاهي سرعت بازتابش نور از سطح اشيا باشد تا به بلندي قرون متمادي که به کشف و درکي مي انجامد.

ميان ما و جهان زمان ايستاده است.

001

براي فهم جهان بايد که موجوديتهاي ان را شناخت و هر موجوديتي را در مرتبه اي حايز اهميت دانست. چيستي اين اهميت و ميزان آن در گرو ميل انسان به دانستن چراها و چگونگي‌هاست و هم اينگونه مي‌توان جهان را فارغ از زمان ديد. جايي که مي‌توان ايستاد و عبور انسان‌ها و ماشين‌ها را نگاه کرد. بر مدار تاريخ همه چيز در تکرار است. تاريخ جديد واقعيت ندارد. گذشته به شدت واقعيت دارد. چرا که در گذشته مرارت و رنج زندگي و مرگ آشکار است. گذشته به شدت واقعيت دارد چرا که مرگ دارد. گذشتة انسان از مرگ سرچشمه مي‌گيرد. 
انساني مُرد و انساني ماند و هرچه گفته شد شرح چرايي مرگ بود. چرايي مرگ، انسان را از مرگ دور مي‌کند.

002

هويت بصري/ نشان استوديو وال/ استوديو وال (سعيد توانايي، وحيد عرفانيان)
003
اما اين روزها جهان پيرامون ما حال خوشي ندارد و ساية سياه مرگ بالاي سرش چرخ مي‌زند. آدم‌ها به طرز غافلگيرانه‌اي کشته مي‌شوند. نشسته‌اي و ناگهان رگبار گلوله … .
کساني خارج از ميدان نبرد و در خلال زندگي کشته مي‌شوند: در دکان‌ها، در پياده‌روها، در وسايل نقلية عمومي و خصوصي، در اماکن عمومي، مقدس و غير مقدس در هر جا و مکاني که باشي آن‌جا مي‌تواند تبديل به قتلگاهي شود که در خون بغلطي. گويا همين که يک آدم باشي کافيست براي مردنت. بررسي قربانيان اين مرگ سياه يک چيز را مسلم مي‌کند و آن اين‌که ذائقة کشتاري اين عملة مرگ، اگرچه جهاني، اما متمايل به نواحي غربي آسياست (مناطقي که جزء نخستين سکونتگاه‌هاي انسان در روزگار آغازين تمدن انسان بوده، شايد چون بدليل سکونت طولاني‌مدت آدميان، مسکن آنان بيشتر بوي آدميزاد گرفته). مکان آغازين اعمال آدميان. چرا که اينان براي انهدام انسان آمده‌اند. کساني از سرتاسر دنيا از مليت‌ها و قوميت‌هاي مختلف آمده‌اند که تمدن انسان را در گهواره از بين ببرند. جايي که چيزهاي کهنة زيبا فراوان دارد. چيزهايي که در سرتاسر تمدن انسان گسترده شده و ريشه دوانده. کوچه‌ها و خيابان‌هاي هوش‌ربايي که امروز شباهتي با تصاوير اوراق تخيل ما ندارد.
اگر زيبايي‌هاي جهان را کاوشگري مي‌ساختند، در بندر آبي آسمان دمشق توقفي مي‌کرد…

004-Studio Whale-Edited
«يک ايراني با نام مستعار نهنگ در حال تماشاي چلچله‌هاي آسمان دمشق کشته شد.

«استوديو وال» کاوشگريست در طراحي و گرافيک، با نشاني که تاريخي از گذشتگان و امروزيان را بر خود حک کرده و يک جاي خالي براي آن زمان که نباشد. آن زمان مي‌تواند همين لحظه باشد، مي‌تواند لحظه‌اي ديگر. منطق آن تدافعي‌ست و در لحظه به لحظة حيات خود در گير و دار انسان است. انسان و نهنگ هر دو يکي هستند شايد تنها با يک تفاوت آن هم در نيازهايشان. در اين تمايز نهنگ از نيازمندي‌هاي انساني بي‌نياز است چرا که نهنگ پيش از ما زيسته و مانده.آن‌ها ميراث زندة پايداري و لوح حيات هستند و ما نيازمندان به اسرار نهنگ‌ها.
اين نشان ( لوگو) اعلاميست به تمام آنان که در پي انسان و جهان زيباي او هستند: سرچشمه‌هاي زيبايي خون‌آلود است.

005

سوسک ديزاين / بازمعرفي پنج گونة سوسک به عنوان اثر گرافيک
سوسک هيسينگ ماداگاسکار/ سوسک گوزني/ سوسک شاخک دراز/ سوسک سرگين‌غلطان/ سوسک زميني سياه
ـ احسان مهدوي ـ

006

به عنوان انتخاب‌گر اين اثر، نه دغدغة زيست‌محيطي دارم و نه قصدم خلق اثري است تحت تاثير طبيعت.
بلکه… تمام و کمال و بدون دخل و تصرف، پنج گونه از سوسک‌ها را به عنوان خودِ خودِ اثر گرافيک، که نه، شاهکار گرافيک ارائه نموده‌ام.
در برابر شکوه طراحي اين سوسک‌ها، شرمم شد که اثري از خود يا طراحان ديگر ارائه دهم.
ايدة سوسک را از نقاشي‌هاي اخير هنرمند معاصر «لادن اورنگي» تاثير پذيرفته‌ام.
براي من «بدون عنوان» يعني «بي بديل».
آنگاه که مي‌خواستم گرافيک را در شکل بي‌بديل خود، به معناي مطلق بيان کنم هيچ اثر زميني* اي پيدا نکردم.
چرا که آثار ما چنان نسبي است، که در يک زمان، براي يک پوستر، هم لعن مي‌شويم و هم ستايش. حتا دربارة آثار طراحان بزرگ دنيا.
اکنون چگونه مي‌توان بي‌بديل اثري را به عنوان «گرافيک» مطرح کرد، مگر آنکه فرازميني باشد… مثل سوسک.
پيش از آنکه هر آکادمي هنري و هر طراح گرافيکي تصميم به خلق اثر بگيرد، سوسک بود، با همين کمال ديزاين
و هنوز هم هست، با همين کمال ديزاين.

007

اما
روزگاري است که چيزهاي کوچک پست‌اند و چيزهاي بزرگ، بزرگ.
روزگاري است که قرون وسطي رو سفيد شده.
روزگاري است که تانک‌هاي سياه آهنين آدم‌کش (که خود نسخه‌اي است از طراحي حشرات)، ارزشمند شده‌اند. روزگار بدي است براي سوسک‌هاي پهلوان‌صفت.
در اين دنيايي که همه در حال کشتن‌اند و سوسک دائم المقتول است، پس بار ديگر ببينيمش… قبل از مرگ هميشگي اين زيباي هستي.

پانوشت:
* در اينجا مقصود اثر گرافيک به شکل معمول آن است

008

آزمون و خطا
ـ استوديو چپ چين (داوود مرگان، فريد ياحقي) ـ

009

[aparat width=”560″ ]http://www.aparat.com/v/avx04[/aparat]

010

011

بدون عنوان / رضا باباجاني

012

– در آدمي، عشقي و دردي و خارخاري و تقاضايي هست که اگر صد هزار عالَم مُلکِ او شود، که نياسايد و آرام نيابد. اين خلق به تفضيل در هر پيشه اي و صنعتي و منصبي، تحصيلِ نجوم و طِبّ و غيرِ ذالک مي کنند و هيچ آرام نمي‌گيرند، زيرا آن چه مقصود است به دست نيامده است. *

– زماني که هر انساني از سر نياز و در پاسخ به خودِ بي اشاره به هر چيز و سراسر هيچ و رها از هر نيت و محتوا چيزي ساخته، چشم انتخاب گر آن را برگزيده است.

013

– هرکدام از آثار مربوط به دوره اي متفاوت به لحاظ زماني، مکاني و فردي مي باشند که خالق آنها نه هنرمند بوده و نه مناسبتي با اين مقوله داشته است . تصاوير از سه مجموعه ي مجزا گرد آوري شده اند، اولي، مربوط به سال ۱۳۷۸ از مجموعه اي به نام «فتوکپي ها» که شخصي پانزده ساله به درخواست من مبني بر ديتيل هايي از دست و اجزاء صورت جهت استفاده در کولاژ، با قرار دادن اجزاء مختلف دست و صورت خود در روي دستگاه فتوکپي و کادره کردن با انتخابي شخصي و برپايه ي سليقه اي آزاد، آنها را ساخته است. دومي مربوط به سال ۱۳۸۳ که مجموعه اي از آدامس هاست که خالق آنها افراد مختلف به لحاظ سني با روحيات متفاوت هستند که اين تصوير توسط خانمي مسن با ذهنيتي کاملن آزاد و انتخاب من از ميان ساخته هاي آنها بوده است. و تصوير نهايي نيز مربوط به سال ۱۳۹۴ و انتخاب يک تصوير از ميان مجموعه عکس هايي ست که مربوط به مزار و قبور مي باشد و توسط بازماندگان مرحومين ساخته شده است.

رضا باباجاني | گالري رادين/مشهد | آذر ۱۳۹۴

پانوشت:
* در آدمي، عشقي و دردي و خارخاري و تقاضايي هست/فيه ما فيه/مولانا جلال الدين محمد بلخي

014

لينک بازديد مجازي نمايشگاه:
(با سپاس از رضا پردل و شهاب برزگر)

عکس ها از شی‌ما سمسار و عقیل حسینیان10 thoughts on “گرافيک/ بدون عنوان”

 1. این هم از روشنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفکری.
  واقعاً اینها میخوان مشکل گرافیک ایران رو حل کنن؟
  الان همه چیز اوکیه فقط سوسک شناسی تو گرافیک کم داشتیم اون هم اضافه شد.
  واقعاً متاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفم.
  روزرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیز شما چرا !!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. ! واقعا که!
  من را همه دوستان هنردوست و هنرمند میشناسند. کار خوب را حمایت می کنم. اما این نمایشگاه اصولا هیچی نبود. عکس سوسک بچسبونی روی دیوار که چی؟
  این نمایشگاه نهایتا باید در پایان دو واحد گرافیک عمومی، در پایان ترم در دانشگاهی درجه سه ارائه میشد. بعید می دانم که استاد به دانشجوها با این حد از خلاقین حتی نمره ۱۰ بدهید.

 3. شدیدا با این نظر موافقم
  جالبه نمایشگاهی که هیچی ندارد با کلمات قلمبه سلمبه توضیح داده شود… می شه نمایشگاه به بیان ساده توضیح دهید؟
  سپاس روز رنگ جوننننننننننننننننننننننننننننم

 4. هنر معاصر داره به سمتی حرکت میکنه که فقط به دنبال معنا و مفهوم به صورت ملموس و عینی باشه و انسانها دیگه به خودشون زحمت نمیدن که به دنبال مفاهیم و نشانه هایی برن که ذهن رو درگیر کنه و جذابیت بصری داشته باشه . خیلی از هنرمندان ( هنر نما ) که فقط از هنر ریش بزی و موهای دم اسبی شو یاد گرفتن وارد این گالری ها میشن و کارهای مزخرف رو ارائه میدن . پس دیگه دلیلی نداره از کسی مثل روز رنگ ( که اون هم به دنبال منافع خودش میگرده ) یا انسانهای دیگه گله کرد

 5. ۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۱۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۰۰۱۱۱۰۱۰۰۱۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۱۱۰۱۰۰۱۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۱۰۰۱۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۱۱۱۰۱۰۰۰۱۰۰۱۰۱۰۱۰۱۱۰۱۰۰۱۰۰۰۱۱۱۱۱۰۰۱۰۱۰۱۱۰۱۰۰۱۰۱۰۰۰۱۱۰۰۱۰۰۰۱۰۰۱۰۱۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۱۰۱۰۱۱۱۰۰۱۰۱۰۱۱۰۱۰۰۰۱۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۱۱۰۰۱۰۰۱۰۱
  من یک هکر هستم …
  نمایشگاه سوسک گرافیست های مطرح جهانی را هک کردم،
  مشکل گرافیک ایران حل شد …

 6. والا من هم از این نمایشگاه بازدید کردم و نظرم رو هم در خبر قبلی مربوط به برگزاری نمایشگاه گفتم. واقعا این نمایشگاه همون طور که دوستمون گفتن در حد “یان دو واحد گرافیک عمومی، در پایان ترم در دانشگاهی درجه سه ارائه” بود. به نظر من تنها هدف اصلی نمایشگاه سوسک کردن مخاطب بود. از برگزارکنندگان واقعا انتظار بالاتری داشتم.

 7. و باز هم قضاوت.. دوستان اگر از چیزی خوشتون نمیاد از کنارش بگزرید.. همه مدل و رقم ادای خارجی هارو در میارید جز در فرهنگ های درست.. انتقاد نکنید. هر سبک و سیاقی مخاطب خودش رو داره و طراح هم همیشه از دید خودش نگاه میکنه.. این رو به عنوان طراحی میگم که اجازه میدم یکی بیاد زیر طرحم بگه عالیه و اگر این بود بهتر میشد.. ولی اگر کسی بیاد بگه بده.. یا خوب نیست یا هر کلمه انتقادی به این سبک.. انتقاد کننده رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم.. چون به هیچ کس ربطی نداره.. و با همه هنرمنتد ها هم همینطورم.. مخصوصا اونهایی که انقدر به درد نخور و.. هستند ولی باز میبینم کسی از کارشون تعریف میکنه و خودشون هم با غرور کارهاشون رو حرفه ای میدونند! این دیگه مشکل سلیقه مردمه.. و کور بودن اون طراح که چقدر بده.. ولی هیچوقت به روش نمیارم.. چون اینکار حرفه ای نیست و من رو هم حسود جلوه میده..
  خواهشا انتقاد های این چنینی نکنید.. اصلا انقاد نکنید. بزارید هرکی هرچی هست و هرچی که میخواد باشه!!!!!
  کی میخواید یکم رفتار حرفه ای نشون بدین از خودتون..

  1. واقعا به نظرتون رفتار حرفه ای اینه که هرکی هرچی دلش بخواد بکنه و کسی انتقاد نکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   یا اینه که از حق و چیزی که درسته دفاع بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.