کتاب «طراحی گرافیک برای تبلیغات»

کتاب «طراحی گرافیک برای تبلیغات» تألیف علی افسرپور اولین عنوان از این مجموعه است، که به تازگی توسط انتشارات فاطمی منتشرشده است
تبلیغات یکی از بسترهایی است که طراحی گرافیک در آن نقشی کلیدی ایفا می کند. طراحی های گرافیکی که  برای تبلیغات انجام می شوند با تیراژی بسیار بیش تر از هرکتاب و نشریه ای تولید و تکثیر می شوند و در کوتاه ترین زمان ممکن در معرض دید عده ی زیادی از مخاطبان قرار می گیرند. همین امر موجب شده است عده ی زیادی از  طراحان با مهارت های مختلف به این صنعت جذب شوند
کتاب «طراحی گرافیک برای تبلیغات» با زبانی ساده، اشاره ای فهرست وار به مواردی دارد که طراحان گرافیک برای فعالیت در زمینه ی تبلیغات باید آن ها را بدانند. واضح است که هر یک از مباحث مطرح شده در این کتاب، خود به تنهایی به اندازه ی چندین کتاب، جای بحث و گفتگو دارد؛ اما هدف از شکل کنونی ارائه مطالب، آشنایی خواننده با کلیات و نحوه ی برخورد صحیح و اصولی با طراحی گرافیک در زمینه ی کار تبلیغات است. در این کتاب به مباحثی که در تبلیغات جنبه ی عمومی دارند، از زاویه ای پرداخته شده است که برای طراحان گرافیک کاربرد دارد .
محتوای کتاب در هفت فصل تدوین شده است:
فصل اول: تاریخچه ی تبلیغات : تاریخچه ی تبلیغات در جهان/  تاریخچه ی تبلیغات در ایران
فصل دوم: مفاهیم اولیه ی تبلیغات
فصل سوم: چه کسی چه می کند؟
فصل چهارم: الگوها و روش های مختلف انجام کار
فصل پنجم: خلاقیت
فصل ششم: گرافیک برای تبلیغاتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.