پوسترهای ابزاری

« اين مجموعه اختصاص به ابزارها دارد و شامل پوسترهايی هستند كه با ايده‌ی جان‌بخشی به طبيعت بی‌جان شكل گرفته است. نگاهی برآمده از كنايه، طنز، دگرگونی و تغيير ساختارهای باطنی كه در نهايت موجب خلق هويت‌های جديد می‌شود؛ سرلوحه‌ای برای خلق آثاری جذاب و ورود به دنيايی شگفت‌انگيز شد.»

سيد ايمان نوری نجفی طراحی این مجموعه پوسترهای تجربی را برعهده داشته است.8 thoughts on “پوسترهای ابزاری”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.