پوستر نمایش «این یک اعتراف است»

پوستر نمایش«این یک اعتراف است » توسط سینا افشار طراحی شده است.

نمایش این یک اعتراف است از ٢٣ تیر ماه لغایت ٢۵ مرداد ماه سال جاری ، ساعت١٩:٣٠ در عمارت نوفل لوشاتو ،سالن استاد ناظرزاده کرمانی به روی صحنه می رود.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.