٢٥ امين رقابت بين المللی طراحی پوستر فسيتوال فيلم لاتين سن ديگو

جشنواره فيلم لاتين سن ديگو (SDLFF) ٢٥ ساله مي شود! اين مسابقه ی طراحی پوستر، توسط مركز رسانه هاي هنر سن ديگو، توليد كننده جشنواره فيلم لاتين سن ديگو، برگزار مي شود.

چه كساني حق شركت در ابن مسابقه را دارند؟

اين يك رقابت بين المللی است كه تمام طراحان در هر سطحي مي توانند در آن شركت كنند و شركت براي عموم آزاد است.

توضيحات:

ما از طراحان حرفه ای ، هنرمندان و دانشجويان سراسر جهان دعوت مي كنيم تا يك پوستر يادبود نشان دهنده ی تاريخ SDLFF باشد را ارائه دهند.

ما از شما و ديگر طراحان دعوت مي كنيم، با ارسال آثار خود براي بررسی، بخشی از اين سالگرد ٢٥ سالگی ما باشيد.( كه البته قرار نيست فقط به ٢٥ سال ختم شود و هنوز هم ادامه دارد.)

ما اميدوار هستيم كه اين طراحی پوستر توأم با ارزش های اصلی و فرهنگی لاتين باشد. گرافيك كامپيوتری و همچنين نقاشی مي تواند براي ايجاد طراحی پوستر استفاده شود. پوسترها بايد به صورت آنلاين ارسال شوند.

جايزه:
شخص برنده صاحب ١٠٠٠ دلار پول نقد خواهد شد.

مهلت ارسال آثار: سوم نوامبر ٢٠١٧ / جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶

لطفا براي آشنايی بيشتر با اين رقابت از این سایت ديدن فرماييد.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.