هیچ کجا خونه‌ی خود آدم نمیشه / Changing Creativity

پست امروز اختصاص به معرفی یکی از تولیدات استودیو Changing Creativity دارد که باور دارند از طریق تولیداتشان می‌توانند تخیل عموم مردم را (اعم از راننده تاکسی هایی که مردم را به مقاصد مختلف می برند تا پرستارانی که در بیمارستان از بیماران مراقبت می کنند) شکل بدهند. در این استودیو، بازی با خلاقیت و تغییر به شکلی جدید توسط طراحان در تمام جنبه های تبلیغات دیجیتال، ارتباطات اجتماعی، مدیریت رفتار جمعی و رسانه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به اهداف مورد نظر خود و مشتریانشان برسند.
یکی از پروژه های اخیر این استودیو ساخت انیمیشن برای کمپانی British Gas که وظیفه تامین انرژی و خانه برای مشتریانش را بر عهده دارد بوده است.

بنا بر اعتقاد سازندگان این انیمیشن، کمپانی  British Gas این را می‌داند که خانه های مشتریانش مانند پناهگاهی برای آنهاست و وظیفه خود می‌داند که خانه های مشتریان را به محل آسایش و آرامش آنها تبدیل کند و این انیمیشن با عنوان «هیچ کجا خونه خود آدم نمیشه»برگرفته از این فلسفه کاری است .

انیمیشن-روزرنگ (12)

انیمیشن-روزرنگ  انیمیشن-روزرنگ (1)  انیمیشن-روزرنگ (2)  انیمیشن-روزرنگ (3)  انیمیشن-روزرنگ (4)  انیمیشن-روزرنگ (5)  انیمیشن-روزرنگ (6)  انیمیشن-روزرنگ (7)  انیمیشن-روزرنگ (8)  انیمیشن-روزرنگ (9)  انیمیشن-روزرنگ (10)  انیمیشن-روزرنگ (11)

[aparat width=”560″ ]http://www.aparat.com/v/dNF27[/aparat]


One thought on “هیچ کجا خونه‌ی خود آدم نمیشه / Changing Creativity”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.