هویت بصری جدید پنتاگرام «هیچ وقت در انزوا زندگی نکنید»

یکی از اعضای آژانس تبلیغاتی پنتاگرام Pentagram مارینا ویلر Marina Willer هویت بصری جدیدی برای موسسه خیریه نستا  Nesta در انلگستان براساس یک اکوسیستم رنگارنگ که اشکال مختلفی روی آن شناور هستند طراحی کرده است.

موسسه نستا برای رشد افراد جوانی شکل گرفته است تا آنها را با تکنولوژی آشنا کند و سعی دارد ظرفیت خلاقیت آنها را رشد و پرورش دهد. مارینا از دو شعار “هیچ وقت در انزوا زندگی نکنید” و “همیشه با هم همکاری کنید” برای تاثیرپذیری خود در طراحی این هویت بصری استفاده کرده است.

در واقع این هویت جدید بازتابی است از اینکه نستا چگونه کار می کند، اینکه این موسسه را به شکل یک اکوسیستم که شکل های بر روی آن شناور هستند که تاثیر گرفته از کار کاسیمیر مالویچ Kasimir Malevich ومجسمه ساز الکساندر کالدر Alexander Calder می باشد. رنگ های مختلف شکل ها که نمایانگر “مثبت اندیشی” و شکاف هایی که بین بعضی از دایره ها وجود دارد که نمایانگر “انرژی پیوسته” و “فعالیت مداوم” در جهت تکامل هدف نستا می باشد.

 

منبعپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.