هویت بصری جدید مرورگر اپرا / Opera

اپرا جزو ۵ مرورگر برتر دنیا است. استودیو آنتی (Anti) در نروژ موظف شد تا براساس استراتژی های اپرا یک هویت بصری معاصر طراحی کند. هدف آنها تبدیل کردن هدف ها و ویژگی های خاص اپرا در بیان تصویری بود. چیزی که مشخص است این است که اپرا با حرف O و به رنگ قرمز شناخته شده است. با توجه به این موضوع، طراحان سعی کردند به این حرف O  معنای جدیدی ببخشند و در تصویرسازی هایی آن را تبدیل به یک پرتالی کردند که اطلاعات به صورت فشرده از سوی دیگر وارد و از سمت دیگر با حجم بیشتری استخراج می شود. موشن گرافیکی هم در کنار این هویت بصری کار شده است که می توانید تماشا کنید.  

  منبعپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.