موفقیت طراحان ایرانی در کتاب جمعی تصویری: “Miradas de pandemia

طراحان ایرانی در کتاب جمعی تصویری: “Miradas de pandemia/ مشارکت های کارتیسم اجتماعی در زمان COVID-19 “لیما ،پرو ۲۰۲۰  درخشیدند.

به گزارش روزرنگ و به نقل از سایت برگزاری این مسابقه مهلت این مسابقه تا ۲۸ ماه مه بود که در این مسابقه بین المللی ۱۰۶ اثر در بخش پوستر توسط هیئت داوران انتخاب شد. منتخبان ایرانی دربخش حرفه ای: آقایان فرشاد عیسی پور،حسین عبدی،مسعود صفاری و خانم ها :عاطفه بیاجیان ،فاطمه فیضی اسفنگره ،سمیرا واشقانی و در بخش دانشجویی جناب آقای عمران ابطحی و مینا کاویان درخشیدند که  آثارشان در اولین کتاب مجازی به نمایش گذاشته خواهد شد.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.