مجموعه تصویرسازی های «یک عشق، یک خط و یک جهان»

تصویرسازی های Jonathan Calugi جاناتان کالوگی کاملا آشفته هستند اما از نظر هنری از دنیایی از اشکال و خطوط مرتعش تشکیل شده اند. آثار او اغلب شبیه نقاش سورئالیست خوان میرو و هنرمند خیابانی کیت هرینگ است که گویی این دو را با هم تلفیق کرده است.

مجموعه بلند پروازانه جاناتان برای کمپانی Airbnb با عنوان “یک عشق، یک خط، یک جهان”حرکات بازیگوش یک خط حلقه وار و پیچیده که اشکال مختلف بعضا انتزاعی را به تصویر کشیده است. با کمی نگاه دقیق تر، شما می توانید انواع امور عادی را مانند: برقراری تماس های تلفنی، مطالعه، تایپ کردن، حمل کیف و حتی نگه داشتن آچار و دنده را در این مجموعه تشخیص دهید. با توجه به پیچیدگی آن، این باور که یک خط ساده بسیاری از این فعالیت ها را بهم متصل می کند، سخت می باشد.

منبعدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.