فراخوان نخستین کتاب تصویرگران خوزستان

فراخوان نخستین کتاب تصویرگران خوزستان منتشر شد. در این فراخوان  از همه ی هنــرمنــدان تصویرگر و طــراح گرافیـــک که دارای آثار تصویـــرسـازی می باشند، دعــوت شده است بر اسـاس ضوابــط و شرایط مندرج در فراخوان ، آثار خود را برای چــاپ در کتـاب یاد شده ارسـال نـماینـــد.  ایـن فـراخــوان در دو بـخش آزاد و موضوعـی اجــرا مــی گردد و شرکت در بخش موضوعی (میراث فرهنگی خوزستان) برای همه آزاد است.

برای  کسب توضیحات بیشتر و ثبــت نام از طــریـق وبسـایـــت: www.tasvirgaran-khz.com اقدام کنید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.