جوانی و کهنسالی افرادی که بیش از یک قرن عمر کرده اند

پیر شدن تغییرات زیادی در چهره ظاهری افراد ایجاد می کند، از موهای سفید گرفته تا چین و چروک هایی که راه گریزی از آن ها وجود ندارد. اما بخشی از انسان که همیشه ثابت می کند، هویت و شخصیت درونی اوست.

در همین رابطه، هنرمندی موسوم به نام ژان لانگر به عکاسی از افرادی اقدام کرده که بیش از یک قرن در این دنیا زیسته اند و برای پروژه هنری خود نیز نام «چهره های قرن» را برگزیده است.

در آلبوم چهره های قرن، تصاویری از زنان و مردان بالای یکصد سال را در کنار عکس های دوران جوانیشان مشاهده خواهید کرد. هنرمند یاد شده، از سوژه های کهنسال خود خواسته تا به همان شکلی که در عکس دوران جوانی خود دیده می شوند، ژست بگیرند.

در نتیجه این کار، مجموعه ای به دست آمده که می توانید بخش هایی از آن را در زیر مشاهده کنید.

لانگر در مورد پروژه خود بیان داشته: «ظاهر افراد در طول زمان دستخوش تغییرات متعددی شده است اما طبیعتِ وجودی همگی آن ها در هر دو عکس یکی است و می توان در عمق نگاه آن ها این موضوع را تشخیص داد.»

آنا پوشوبرادسکی
آنا پوشوبرادسکی
لودمیلا وایسلوزیلووی
لودمیلا وایسلوزیلووی
وینسنسی جتلینا
وینسنسی جتلینا
ماری فجفارووی
ماری فجفارووی – خاطرات شخصی وی در آتش سوزی از بین رفته اند.
لودویک چایبیک
لودویک چایبیک
استانیسلاف اسپچیل
استانیسلاف اسپچیل
پروکوپ وِجدِلک
پروکوپ وِجدِلک
بدریشکا کوهلرووا
بدریشکا کوهلرووا
آنتونین کوواری
آنتونین کوواری
ولاستا سیزکووا
ولاستا سیزکووا
آنا واشینووا
آنا واشینووا
ماری بورشووا
ماری بورشووا
آنتونین بالدرمن
آنتونین بالدرمن

منبع4 thoughts on “جوانی و کهنسالی افرادی که بیش از یک قرن عمر کرده اند”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.