بهار در راه / مرجان وفاییان

تصویرگری فراتر از شکل غالب و مرسوم آن در ایران( تصویرگری کتاب) از عرصه هایی است که همه تصویرگران را به خود جلب می کند. اشیا روزمره و در دسترس همیشگی وقتی با تصویرسازی آمیخته می شوند ماهیتی نو و برتر پیدا می کنند و هنرمند و مخاطب هر دو در لذتی متفاوت در برخورد با اثر قرار می گیرند. پروژه امروز روزرنگ مجموعه ای ست با عنوان « بهار در راهه ».

“مرجان وفاییان” تصویرگر این مجموعه به بهانه نمایشگاه گروهی « عیدستان» در اسفند ماه سال ۹۴به میزبانی گالری هونر، گربه ها، زن ها و گیاهانش را بر روی سفالینه ها تصویر کرده است. عناصری که به گفته خودش بیشتر از هر چیزی برایش جذابیت طراحی دارند .One thought on “بهار در راه / مرجان وفاییان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.