برگزیدگان جشنواره دانشجویی مجازی امید و یاری گری مشخص شدند

برگزیدگان جشنواره دانشجویی مجازی امید و یاری گری مشخص شدند.

رضا سربخش دبیر جشنواره ضمن اشاره به استقال دانشجویان هنری سراسر کشور از این جشنوارهگفت که هیات داروان با بررسی صد و پنج اثر از هفتاد هنرمند برگزیدگان را مشخص کردند.

برگزیدگان بخش موشن گرافیک :

نفر اول با موضوع شکست کرونا : امیرحسین فاضلی از دانشگاه علمی کاربردی مشهد

هیئت داوران اثری را شایسته رتبه دوم ندیده و آثار آقایان فاروق روحی از دانشگاه تهران به خاطر تصویرسازی های خود و اسماعیل عباسی از تبریز به خاطر رویکرد متفاوت تکنیکی خود را شایسته تقدیر دانستند.

برگزیده بخش جهش تولید : امین نوروزی و فاطمه لک زایی از دانشگاه صداوسیما تهران

برگزیدگان بخش پوستر :

نفر اول در بخش پوستر شکست کرونا : فرزانه استکی از دانشگاه تهران

نفر دوم در بخش پوستر شکست کرونا : محمد حامدی از دانشگاه صداوسیما

نفر اول در بخش پوستر جهش تولید : سیده انسیه هادی از دانشگاه صداوسیما

نفر دوم در بخش پوستر جهش تولید : عرفان غلامی از دانشگاه هنر اصفهان

همچنین هیئت داوران از آثار خانم فرناز نصیری پور به خاطر ایده های خود در بخش کرونا تقدیر به عمل آوردند.

در هفته های آتی در طی مراسمی از برگزیدگان تقدیر و قدردانی به عمل خواهد آمد.

جشنواره امید و یاری گری در دانشگاه صداوسیما در خرداد ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.