برندینگ تاکسی های الکتریکی Taxelco کانادا

Taxelcoکه یک شرکت سبز و اجتماعی است از ما درخواست کرد که هویت بصری تاکسی‌های الکتریکی‌شان طراحی کنیم. برای برقراری ارتباط با جنبۀ اکولوژیکی برند، لوگوی ایجادشده را از رنگی که بیشتر در طبیعت وجود داشت الهام گرفتیم. سبز، جنبۀ تسکین‌دهنده و طراوت‌بخش دارد و نیز بسیار پویاست.  تعهد این شرکت نسبت به سازگاری و حفظ محیط زیست ، به شکل جامع و ملموسى در هویت بصرى طراحی شده دیده مى شود.

این برندینگ توسط Marie-Élaine Benoît کارگردان خلاقیت، Philippe Gauthier و Sarah Déry  مدیر هنری، Thierry Faucherو  Alain Forget کپی رایتنگ و Thanh Pham به عنوان عکاس در کبک کانادا به انجام رسیده است.

منبعدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.