برای پیاده روی به این نشانه‌ها توجه کنید

تاک تو (Talk TO) یک سیستم نشانه گذاری Signage برای آن دسته از افرادی است که پیاده‌روی می‌کنند. این پروژه یکی از  پایان‌نامه های دانشجویی مدرسه پسران در IED تورین بوده است و اکنون در قسمت هایی از شهر میلان برای نشان دادن مکان‌هایی که مداخله شهری رخ می‌دهد استفاده می شود. تصاویر ساده‌ای در پیاده‌روها و در نزدیکی تقاطع‌های اصلی، همانند لوگوها و رنگهای ترسیم شده در مسیرهای مختلف مربوط به نواحی، دیزاین شده‌اند که مراکز فرهنگی با رنگ نارنجی و مراکز خدماتی با رنگ آبی علامت‌گذاری شده‌اند.
این پروژه را Gabriele Marchi , Marco Condello , Federico Diego , Simone Tiengo , Antonio Summa برای دریافت مدرک در زمینه طراحی گرافیک با حمایت Irene Cassarino به انجام رسانده‌اند. در ادامه به تماشای تصاویر این پروژه خواهیم پرداخت:


گرافیک محیطی (1)
 گرافیک محیطی (2)  گرافیک محیطی (2)
گرافیک محیطی (4)  گرافیک محیطی (5)  گرافیک محیطی (6)  گرافیک محیطی (7)  گرافیک محیطی (8)  گرافیک محیطی (9)  گرافیک محیطی (10)  گرافیک محیطی (11)  گرافیک محیطی (12)  گرافیک محیطی (13)  گرافیک محیطی (14)  گرافیک محیطی (3) گرافیک محیطی (15)  گرافیک محیطی (16)  گرافیک محیطی (17)  گرافیک محیطی (18)  گرافیک محیطی (19)  گرافیک محیطی (20)  گرافیک محیطی (21)  گرافیک محیطی (22)  گرافیک محیطی (23)  گرافیک محیطی (24)  گرافیک محیطی  گرافیک محیطی (1) گرافیک محیطی
https://www.behance.net/gallery/5801615/Talk-To-Torino-parla-chiaro4 thoughts on “برای پیاده روی به این نشانه‌ها توجه کنید”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.